Най-големите компании в света

Най-големите компании в света държат огромна по своя масив стойност от световната икономика. Всяка една от тези компании разполага с финансов ресурс равностоен на една не малка държава. Световните пазари са променливи и не е изключени да има разместване в класацията за бъдеще. В нашата класация като фактори сме подбрали четири: ПРОДАЖБИ , ПЕЧАЛБА , АКТИВИ , ПАЗАРНА СТОЙНОСТ. Обединени тези четири показателя маркират големината и мощта на компаниите в класацията „Най-големите компании в света“.Впечатление прави изключителното присъствие на Китай и САЩ. Тези две супер икономики оформят огромна част от световните пазари. Икономическия бум на Китай е доказан и чрез участващите Китайски компании. Компаниите от САЩ изобщо не ни изненадват с присъствието си в класацията за „Най-големите компании в света“.

Нашата класация запоява с:

10.Wells Fargo

Wells Fargo

Продажби:90,4 милиарда долара
Печалба:1 милиарда долара
Активи:1,7трилиона долара
Пазарна стойност :278,3 милиарда долара

9.General Electric

Най-големите компании в света

Продажби:148,5 милиарда долара
Печалба:15,2 милиарда долара
Активи: 648,3 милиарда долара
Пазарна стойност :253,5 милиарда долара

8.PetroChina

Най-големите компании в света

Продажби:333,4 милиарда долара
Печалба:17,4 милиарда долара
Активи: 387,7 милиарда долара
Пазарна стойност :334,6 милиарда долара

7. Exxon Mobil

Exxon Mobil

Продажби:376,2 милиарда долара
Печалба:32,4 милиарда долара
Активи: 346,5 милиарда долара
Пазарна стойност :357,1 милиарда долара

6.JPMorgan Chase

Най-големите компании в света

Продажби:97,8 милиарда долара
Печалба:21,2 милиарда долара
Активи: 2,59 трилиона долара
Пазарна стойност :225,5 милиарда долара

Inline
Inline