7 начина да използваме ЗЗП в наша полза като потребител

ЗЗП (Закон за защита на потребителите) е изключително полезно оръжие в ръцете на потребителите. За съжаление той е малко известен

Read more